Croce Nine promises nine of value as below:
Beauty, truth, love, caring, kindness, laughter, memories, healing, touching

Facebook
Youtube
Instagram
  •    •  SEOK SUYEON

SEOK SUYEON

Chuyên gia, nghệ sĩ trang điểm Croce
  • Chuyên gia trang điểm Hàn Quốc.
  • Chuyên gia trang điểm của AMORE-PACIFIC ‘HERA’
  • Chuyên gia trang điểm của vòng thử giọng chương trình ‘ ‘The Birth of a Great Star 2’ nhà đài MBC
  • Chuyên gia trang điểm của vòng thử giọng chương trình ‘The Birth of a Great Star 2’ nhà đài MBC
  • Chuyên gia trang điểm chương trình ‘Voice Korea 2’ của nhà đài Mnet.
  • Chuyên gia trang điểm của học viện thời trang và chương trình biểu diễn thời trang của MODE Seoul.
  • Học viện Thẩm mỹ Thương mại Thượng Hải.
  • Hiện là Viện trưởng- Chuyên gia make up tại Croce Việt Nam
Date:

Tư vấn Online