Croce Nine promises nine of value as below:
Beauty, truth, love, caring, kindness, laughter, memories, healing, touching

Facebook
Youtube
Instagram
  •    •  OH SUJI

OH SUJI

Chuyên gia, nhà thiết kế tạo mẫu tóc của Croce
  • Nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc.
  • Nhà tạo mẫu tóc của FORET Lee KyungMin.
  • Đã hoàn thành khoá học cắt tóc Vidal sasson.
  • Được nhận Chứng chỉ bạc của L’Oréal Color.
  • Đã hoàn thành khoá học cắt tóc tại Học viện L’Oréal.
  • Tốt nghiệp từ Shiseido Color.
  • Đã hoàn thành khoá học cắt tóc tại Học viện Shiseido.
  • Tốt nghiệp từ Damo Scalp.
  • Đã hoàn thành khoá học tại học viện Up style.
  • Hiện là viện trưởng Hair Salon Croce Việt Nam.
Date:

Tư vấn Online