Croce Nine promises nine of value as below:
Beauty, truth, love, caring, kindness, laughter, memories, healing, touching

Facebook
Youtube
Instagram
  •    •  MS. SON EUN IM

MS. SON EUN IM

CEO Croce Hair Salon & Makeup
  • Hiện nay là CEO của SALON CROCENINE (Hàn Quốc) và CROCE Việt Nam.
  • Năm 2014: trang điểm cho lễ bế mạc Thế vận hội Olympic mùa đông Sochi 2014 (Jo Sung-mi, Yang Bang, Na Yoon Sun).
  • Tham gia giảng dạy cho Học viện Spring-on (Hàn Quốc).
  • Tham gia trang điểm cho các quảng cáo nhãn hàng: Gazrin, Pizza Hut, Hi Mark…
  • Một số fashion show từng tham gia: Ultimo, Kim Dong Soon, SAMU, Miss Kum Taylor, KIM TEAKAK, Kim CHulungMode, RUBINA,…
Date:

Tư vấn Online