Croce Nine promises nine of value as below:
Beauty, truth, love, caring, kindness, laughter, memories, healing, touching

Facebook
Youtube
Instagram
  •    •  CHOI YOUNG YEE

CHOI YOUNG YEE

CEO, Croce Dress
  • Chuyên gia thiết kế áo cưới tại Hàn Quốc.
  • CEO và nhà thiết kế của thương hiệu áo cưới ‘Ferris Bride’ (Tại phường ChungDam, quận GangNam, Seoul).
  • Tốt nghiệp Đại học Thiết kế Tokyo (Được đào tạo bởi Yumi Katsura).
Date:

Tư vấn Online