pt-image

Croce Nine promises nine of value as below:
Beauty, truth, love, caring, kindness, laughter, memories, healing, touching

Facebook
Youtube
Instagram
  •  Bảng giá
a

Dịch vụ Photo Wedding

Bao gồm các gói bên dưới
 • Premium
 • $ 1,000 700$
 • Thợ chụp: Người Hàn
  Thời gian chụp: 2 tiếng
  Cảnh: 3
  Ảnh gốc (riêng): 100-150 tấm
  Ảnh sửa (riêng): 3 tấm
  Số Album: Không bao gồm
  Số trang: Không bao gồm
  Size: Không bao gồm
  Khung: 1
  Chất liệu khung: 50×60
  Số lượng khung: Gỗ
  Still movie: Không bao gồm.
  Movie: Không bao gồm.
  Váy: 1 bộ
  Vest: 1 bộ
  Hair Makeup: Người Hàn
  Cô dâu: 90 phút
  Chỉnh cho cô dâu: Không bao gồm
  Chú rể: 30 phút
  Chỉnh cho chú rể: Không bao gồm

 • Prestige
 • $ 2,200 1,100$
 • Thợ chụp: Người Hàn
  Thời gian chụp: 4 tiếng
  Cảnh: 9
  Ảnh gốc (riêng): 300-400 tấm
  Ảnh sửa riêng): 20
  Số Album: 1
  Số trang: 20
  Size: 36×30
  Khung: 1
  Chất liệu khung: 50×60
  Số lượng khung: gỗ
  Still movie: 1(30s)
  Movie: Không bao gồm
  Váy: 3 bộ
  Vest: 1 bộ
  Hair makeup: Người Hàn
  Cô dâu: 120 phút
  Chỉnh cho cô dâu: 2 lần
  Chú rể: 30 phút
  Chỉnh cho chú rể: 1 lần

 • Highend
 • $ 2,500 1,500$
 • Thợ chụp: Người Hàn
  Thời gian chụp: 5 tiếng
  Cảnh: 14
  Ảnh gốc (riêng): 400-600 tấm
  Ảnh sửa (riêng): 30 tấm
  Số Album: 1
  Số trang: 30p
  Size: 36*30
  Khung: 1
  Chất liệu khung: 60*90
  Số lượng khung: gỗ
  Still movie: 1(30s)
  Movie: Không bao gồm
  Váy: 3 bộ
  Vest: 2 bộ
  Hair makeup: Người Hàn
  Cô dâu: 120 phút
  Chỉnh cho cô dâu: 3 lần
  Chú rể: 30 phút
  Chỉnh cho chú rể: 2 lần

 • Limited Edition
 • $ 5,000 4,000$
 • Thợ chụp: Thợ của Hongjin.
  Thời gian chụp: 6~8 tiếng
  Cảnh: 16~
  Ảnh gốc (riêng): 1000-2000 tấm
  Ảnh sửa (riêng): 50 tấm
  Số Album: 2
  Số trang: 50
  Size: 36*40 + 36*30
  Khung: 1+1
  Chất liệu khung: 75*100 + 50*60
  Số lượng khung: acrylic + gỗ
  Still movie: 1(30s)
  Movie: MV 5 phút
  Váy: 4 bộ
  Vest: 3 bộ
  Hair makeup: Thợ Makeup “EU”
  Cô dâu: 120 phút
  Chỉnh cho cô dâu: 5 lần
  Chú rể: 60 phút
  Chỉnh cho chú rể: 3 lần

a

Dịch vụ Makeup

Comming Soon
a

Dịch vụ Dress

Comming Soon

Tư vấn Online